בית מדרש לצעירים - חיפה | פנים

בית מדרש לצעירים - חיפה

בבית המדרש פותח שערים אנחנו מזמינים צעירים לקחת פסק זמן שבועי מהמרוץ ולצלול לעולמו של התלמוד בלימוד פתוח ומתוך עיון בטקסט וממנו עיסוק בשאלות קיומנו היום.

צפון
054-6385462
לימודי ערב
Date: 
08.11.2016
Target Audience: 
25-34
Moderator: 
יהודה טאובמן ואורית רוזנבליט
Price: 
500 ש"ח כולל השתתפות בכל הפעילויות שלנו
Recognized refund: 
לא מוכר
Include sleeping: 
לא כולל לינה
פותח שערים

הארגונים שלנו