השבת שלנו | סדנה לכיתות א’-ו’ | פנים

השבת שלנו | סדנה לכיתות א’-ו’

השבת שלנו | סדנה לכיתות א’-ו’

פעילות חווייתית של תכנית תרבות יהודית ישראלית

*מספר תכנית 181*

 

דרך משחק ויצירה ניחשף לארבעה היבטים של השבת המסורתית, ונבין כיצד הם רלוונטיים לחייהם של התלמידים. נדבר על סוגים שונים של שבתות ומסורות, וניתן ביטוי לעולמם הפנימי והאישי של המשתתפים.

תכנים עיקריים: מסורת וחידוש, ערבות הדדית, שירה ופיוט עבריים, ערך המשפחה וכיבוד הורים, אגדות חז”ל, בין אדם לחברו, תפילת האדם-תפילה מודרנית.

 

***התכנית מאושרת ע"י משרד החינוך***

***סבסוד מלא ע"י משרד החינוך וקרן פוזן***

 

Phone: 
052-2031719 | schools@bina.org.il

הארגונים שלנו