נשות הכותל | פנים

נשות הכותל

"השמיעני את קולך, כי קולך ערב" (שיר השירים ב, י"ד)

 

נשות הכותל נאבקות כדי לאפשר חופש דת וחופש פולחן לנשים יהודיות בכותל המערבי, ורואות במאבקן בהדרת הנשים – שליחות. הקבוצה נאבקת על זכותן של נשים להתפלל בקבוצה ובקול, לקרוא בתורה, להניח תפילין ולהתעטף בטליתות בחלק הידוע כ"עזרת הנשים" בכותל המערבי.

הארגונים שלנו