קרן פוזן | פנים

קרן פוזן

קרן פוזן הוקמה במטרה לקדם את רעיון 'יהדות כתרבות', המבוסס על תפיסת היהדות כתרבות ולא רק כדת. לקרן פוזן יש מחויבות עמוקה כלפי התרבות היהודית, והיא מאמינה כי בכוחו של חינוך להביא לשינוי משמעותי בחיים היהודיים ולאפשר לכל יהודי להגיע להבנה עמוקה יותר של זהותו. פעילות הקרן מאפשרת להעמיק ולהעשיר את לימוד המורשת התרבותית וההיסטורית מנקודת ראות חילונית.

הארגונים שלנו