מנהיגות נוער | פנים

מנהיגות נוער

מטרות המפגשים עם נוער מוביל בבית הספר:

* בניית אופני חשיבה והתנהגות ברוח האחריות והמעורבות החברתית, בקרב המשתתפים.

* בניית הקבוצה כ"גרעין קשה" המוביל תהליכים חברתיים בבתי הספר ובישוב.

* יצירת מהלך "כדור שלג" למעורבות חברתית, עשייה ויצירה משותפת של חיים משותפים.

אופני העבודה:

* בניית קבוצה מועצמת בתחום "המנהיגות החברתית" – לומדת, מתנסה ומובילה בפועל.

* היכרות עם מנהיגים, דרכי הנהגה, והישגים בהסטוריה היהודית, ציונית ישראלית.

* התלבטות משותפת על דרכי המנהיגות הנכונות לנו היום במעגלי השייכות השונים שלנו.

* יצירת חוויה חברתית, סנרגטית ומעצימה למשתתפים בקבוצה.

הארגונים שלנו