תל"י | פנים

תל"י

תוכנית תל"י (תגבור לימודי יהדות) היא תוכנית חינוכית של קרן תל"י בשיתוף משרד החינוך, שמטרתה לתגבר את לימודי היהדות ברוח פלורליסטית במסגרת חיי היומיום של החינוך הממלכתי. קרן תל"י נמצאת תחת החסות האקדמית של מכון שכטר למדעי היהדות.

התוכנית מהווה חלופה למערכת החינוך הממלכתי הרגילה ולמערכת החינוך הממלכתי-דתי ושואפת לעצב אישיות רחבת אופקים, פלורליסטית והומניסטית שעולמה מורכב הן מרבדי התרבות היהודית והן מרבדי התרבות הכללית. ראשית התוכנית בשנת 1976, בהקמת בית הספר הראשון בגבעה הצרפתית בירושלים. תוך עשור הוקמו מסגרות בעשרה יישובים נוספים בארץ. בשנת 1987 הוקמה "קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י", גוף ארגוני-חינוכי, שתפקידו להעניק סיוע כלכלי ופדגוגי לבתי-ספר שביוזמה. נכון לשנת הלימודים תשע"ו, מקיפה התוכנית 104 בתי-ספר ויותר מ-200 כיתות גן ברחבי הארץ המשרתים קרוב ל-45,000 תלמידים.

Phone: 
074-7800764

הארגונים שלנו