קבלות שבת | פנים

קבלות שבת

"החמה מראש האילנות נסתלקה, בואו ונצא לקראת שבת המלכה"... קבלת שבת היא טקס של מזמורים ושירים המתקיים ביום שישי, לקראת שקיעת השמש, ומסמל את ההתכוננות לקראת השבת הנכנסת. בתפילה המסורתית נאמרים בקבלת שבת מזמורי תהילים ופיוטים, כגון 'ידיד נפש' ו'לכה דודי', שנתחברו על ידי מקובלי צפת במאה השש-עשרה, שנהגו להתעטף בבגדים מיוחדים ולצאת לקבל את פני השבת. בקהילות רבות מקובל לקרוא את מגילת "שיר השירים". בישראל נערכות קבלות שבת בפורומים קהילתיים ומשפחתיים, לדתיים ושאינם דתיים, כדי לסמל את המעבר ליום המנוחה השבועי. בקבלות שבת אלה נהוג לשבת בצוותא, לנגן ולשיר, להדליק נרות, לאכול ולהתפלל יחד, בנוסח המשלב חדש וישן, מילים וניגונים.

אירועים סביב החג

No Results Found for This Selection

הארגונים שלנו