ט״ו בשבט | פנים

ט״ו בשבט

"כך הולכים השותלים: רון בלב ואת ביד, מן העיר ומן הכפר, מן העמק, מן ההר - בט"ו בשבט"... ט"ו בשבט - היום החמישה עשר בחודש שבט - נקבע על ידי חכמים כראש השנה לאילנות. על פי ההלכה יש למועד זה משמעויות הקשורות במצוות פירות העץ (למשל: תרומות ומעשרות). במאה השש-עשרה תיקנו חכמי הקבלה בצפת את "סדר ט"ו בשבט" – מעין 'ליל סדר' שבו אוכלים פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, בליווי פיוטים ומזמורים. הציונות חידשה ביום זה את מנהג נטיעת העצים, שמחזק את הקשר לארץ ישראל. ליום זה נוספה לאחרונה גם משמעות סביבתית - האהבה לטבע והאחריות לשמירה עליו.

לאסופת דפי לימוד לט"ו בשבט באתר מדרשת: http://midreshet.org.il/search.aspx?cat=8&type=

אירועים סביב החג

No Results Found for This Selection

הארגונים שלנו