סוכות | פנים

סוכות

"בסוכה שלנו אורה וצהלה, האורחים באים והשמחה גדולה"... חג הסוכות, המכונה גם "חג האסיף", מתחיל בט"ו בתשרי ונחגג במשך שבעה ימים. החג מציין את ישיבת בני ישראל בסוכות במהלך נדודיהם במדבר לאחר יציאת מצרים. בנוסף, זהו חג עם משמעות חקלאית, שבו מציינים את סוף עונת היבול, שבו אוספים את אחרוני הפירות מהשדות והמטעים. על כן הוא נקרא גם 'חג האסיף'. בחג הסוכות בונים סוכות בחצרות ובמרפסות הבתים, ובהן אוכלים ואף ישנים. בחג זה, שחל בתחילת הסתיו אנו יוצאים מבית הקבע אל בית ארעי, החשוף לגשם ולרוח, ולומדים להעריך את השפע והטוב שזכינו בו. אחת המצוות המרכזיות של החג היא נטילת ארבעה מינים - אתרוג, לולב, הדס וערבה – עליהם מברכים מדי יום ואף בתפילות. מצווה נוספת היא "הקהֵל" שבמקורה המקראי חלה אחת לשבע שנים – בחג הסוכות שבמוצאי שנת השמיטה (כל שבע שנים) היה נאסף כל העם לקריאה בתורה. מנהג זה התחדש בימינו על ידי ארגוני היהדות הישראלית, והוא מתקיים מדי שנה כפסטיבל הלימוד הגדול ביותר בישראל לתרבות יהודית-ישראלית.

[זה חג נוסף – שמיני עצרת ושמחת תורה]

לאחר שבעת ימי חג הסוכות, חל חג מקראי נוסף "שמיני עצרת". חכמים הוסיפו בחג זה גם את 'שמחת תורה', כאשר קבעו כי בו יתחיל ויסתיים מדי שנה מחזור הקריאה השנתי בתורה, בפרשת השבוע מדי שבת. לכבוד סיום מחזור אחד ותחילת מחזור חדש 'מבראשית' - חוגגים בחג זה בריקודים ומקיפים עם ספרי התורה את במת בית הכנסת. נוהגים לחלק לילדים "דגלי שמחת תורה" וממתקים.

לאסופת דפי לימוד לחג הסוכות ולשמחת תורה באתר מדרשת

בית תפילה ישראלי

אירועים סביב החג

No Results Found for This Selection

הארגונים שלנו