אורט - מכון שטיינברג | פנים

אורט - מכון שטיינברג

רשת אורט ישראל כוללת כיום 201 מוסדות חינוך והשכלה: בתי ספר מקיפים-חטיבות ביניים וחטיבות עליונות, בתי ספר תעשייתיים, מרכזי מצוינות, מכללות להנדסאים ושתי מכללות אקדמיות להנדסה, הפרושים ברחבי הארץ כולה, משלומי בצפון ועד שבטי הבדואים באבו באסמה בדרום. כל תלמיד עשירי במערכת החינוך העל-יסודי הוא תלמיד רשת אורט ישראל. מדי שנה לומדים במוסדות הרשת כ-100,000 תלמידים, בני-נוער ומבוגרים. הרשת משרתת את כלל אוכלוסיית מדינת ישראל, יהודים (החינוך הכללי, הדתי החרדי), ערבים, בדואים ודרוזים.

המרכיב הראשון בחזון של רשת אורט, כפי שפותח על ידי מנכ"ל הרשת-מר צבי פלג, הוא כי "הרשת תפתח אצל לומדיה ערכים חברתיים ותרבותיים- תוך שימת דגש על ערכי כבוד האדם, ערכי נתינה לזולת, לקהילה ולמדינה ותוך הטמעת תוכניות של זהות יהודית ושורשי ישראל לאוכלוסייה היהודית והעצמת המורשות לאוכלוסיית המיעוטים."

 

מכון שטיינברג למורשת וחברה פועל לפיתוח והטמעת מורשת ותרבות, בכדי לאפשר לבני הנוער ולצעירים לצמוח ולהיות אזרחים מעורבים מתוך תחושת שייכות ידע וזהות מגובשת.

 

מטרות המכון:

א. הבנת המשמעות והמהות של אורח חיים יהודי כאדם בעל ערך בחירה הבוחר את דרכו על בסיס ידע.

ב. הבנת התרומה של ערכים יהודיים לאורח החיים האוניברסאלי.

ג. העמקת הזהות היהודית בקרב הנוער – תרומה לקרוב לבבות וסובלנות הדדית בין חלקי העם בישראל – גיבוש זהות יהודית פלורליסטית.

הארגונים שלנו