מכון שלום הרטמן | פנים

מכון שלום הרטמן

מכון שלום הרטמן הינו מרכז למחקר, הגות וחינוך המתמקד באתגרי השיח הישראלי והיהודי. המכון היושב בירושלים מכשיר מובילי שינוי בעם היהודי להתמודדות עם סוגיות בנות זמננו. המחקר והלימוד במכון נשענים על מקורות יהודיים ויוצרים קרקע פורייה לגיבוש תפיסה יהודית, פלורליסטית, עדכנית ורבת פנים המעצימה את המציאות היהודית והישראלית ומשרה תחושת שייכות בקרב יהודים מכל הזרמים והמסורות.

הארגונים שלנו