השתלמות שיווק מעשית | פנים

הרשמה להשתלמות מעשית בשיווק מעוניין בעזרה במילוי הטופס?

 

 

סדרת שיווק למנהלי שיווק ורכזי ניו מדיה בארגוני היהדות הישראלית