צו פיוס | פנים

צו פיוס

 - עמותה הפועלת ליצירת חיבור משמעותי ובלתי מתווך בין ישראלים בעלי תפיסות עולם שונות על הרצף הדתי-חילוני. תחת הסיסמה 'מדיאלוג למציאות' פועלת העמותה לשבירת ההפרדה בין המגזרים בשדה החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ומקימה מסגרות אלטרנטיביות פורצות דרך וחדשניות.

הארגונים שלנו