תמורה | פנים

תמורה

"תמורה – יהדות ישראלית" מבקשת לחולל תמורה יהודית חילונית-הומניסטית ופלורליסטית בציבוריות הישראלית. ייעודה של פעילותנו היא לפתח, להנחיל ולאפשר אורח חיים יהודי משמעותי בציבור החילוני המותאם לאמונות וערכים הומניסטים וציונים, יהודים ודמוקרטים. לשם כך תמורה מכשירה במשך שנים מנהיגות יהודית מקצועית ואיכותית - רבנות חילונית-הומניסטית. רבני ורבות תמורה פועלים ופועלות מתוך ראיית היהדות כתרבות מרובת פנים, שעושרה וגווניה חשובים להמשך קיומה. "תמורה - יהדות ישראלית" משמשת "חממת הזנקים" פעילה ליוזמות רבות בתחום היהדות כתרבות, וביניהן: טקסי חיים וחגים, קהילות חילוניות-הומניסטיות, פעילות חינוכית וציבורית, מפגשי לימוד, שיחה וחוויה. הארגון יושב בירושלים אך פעילותו היא כלל ארצית.

הארגונים שלנו