מאגר חגים ומועדים | פנים

מאגר חגים ומועדים

מאגר חגים ומועדים שבו תוכלו להיפגש עם כל החגים והמועדים שבלוח השנה היהודי-ישראלי בשלושה פריטים שונים:

1.      סרט מידע קצר על החג ואתו שאלון משחקי קצר שמסייע בלמידה.

2.      פעילות אינטראקטיבית שאמורה להיעשות על ידי התלמיד לבד (אבל יש כיתות שהמורה עושה את זה עם התלמידים). לרוב הפעילות עוסקת בטקסט סביב החג

3.      פעילות כיתתית  שמנסה לחבר בין הדברים החשובים שבחג ובין החיים שלנו כאן היום בישראל 2017.

טלפון: 
03-6460087

הארגונים שלנו