כיכר העיר - בימה ליהדות ישראלית | פנים

כיכר העיר - בימה ליהדות ישראלית

שנתון המעניק מבט מעמיק לתוך טקסי חיים עכשוויים בישראל. השנתון מתובל בזויות ראיה אישיות, תפילות, פיוטים, מקורות אקדמיים, שירה וספרות.

הארגונים שלנו