בית מדרש לצעירים - חיפה | פנים

בית מדרש לצעירים - חיפה

בבית המדרש פותח שערים אנחנו מזמינים צעירים לקחת פסק זמן שבועי מהמרוץ ולצלול לעולמו של התלמוד בלימוד פתוח ומתוך עיון בטקסט וממנו עיסוק בשאלות קיומנו היום.

צפון
054-6385462
לימודי ערב
תאריך פתיחה: 
08.11.2016
קהל יעד: 
25-34
מנחה: 
יהודה טאובמן ואורית רוזנבליט
עלות: 
500 ש"ח כולל השתתפות בכל הפעילויות שלנו
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
פותח שערים

הארגונים שלנו