פותחים שערים בתל אביב | פנים

פותחים שערים בתל אביב

בבית המדרש אנחנו מזמינים צעירים וצעירות מכל הזרמים והעדות ללמוד בחברותא. לימוד מעמיק יחד עם גיבוש הזהות הדתית התרבותית.

מרכז
054-6385462
לימודי ערב
תאריך פתיחה: 
06.11.2016
קהל יעד: 
25-34
מנחה: 
אורית רוזנבליט
עלות: 
500 ש"ח שנתי
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
פותח שערים

הארגונים שלנו