בין חושך לאור | סדנה לקראת חנוכה לכיתות א’-ו’  | פנים

בין חושך לאור | סדנה לקראת חנוכה לכיתות א’-ו’ 

בין חושך לאור | סדנה לקראת חנוכה לכיתות א’-ו’ 

פעילות חווייתית של תכנית תרבות יהודית ישראלית

*מספר תכנית 188*

 

דרך לימוד חווייתי, משחק והמחזה נזמין את התלמידים לבדוק יחד מה אפשר לראות דווקא בחושך? מה האור שמאיר לי כשחשוך? והאם יכול להיות אור ללא חושך? נחבר את החושך והאור לחיינו ונגלה את חנוכה מזוית חדשה.

תכנים עיקריים: חנוכה, חברות ומנהיגות, זמן יהודי-ישראלי, ערבות הדדית, “תפילת האדם”- תפילה מודרנית, אחריות ומעורבות, תיקון עולם, אגדות וספרות חז”ל סביב היחס לזולת, מנהגים ומורשת קהילות, בין אדם לחברו, אגדות חז”ל.

 

***התכנית מאושרת ע"י משרד החינוך***

***סבסוד מלא ע"י משרד החינוך וקרן פוזן***

 

טלפון: 
052-2031719 | schools@bina.org.il

הארגונים שלנו