"מתנה טובה יש לי… שבת שמה" | פנים

"מתנה טובה יש לי… שבת שמה"

תיאור: 

 

אוהבים לקבל מתנות?

היחידה מוקדשת למחשבה על השבת כמתנה - דבר שמקבלים, בדרך כלל הוא משמח ולפעמים מעורר בעיות. באמצעות צפייה בחלקים מתוך פרק בסדרה "בלתי הפיך" נעורר מחשבה ודיון בנוגע ליחס שלנו למתנה הזו – השבת. הדיון יאפשר לתלמידים לבחון את יחסם לשבת ולבטא אותו במילים.


1. צפייה
צפו בפרק "השרשרת" מתוך הסדרה "בלתי הפיך". כדי לשמור על המיקוד ועל מסגרת הזמן, אנו ממליצים להקרין את הקטעים הבאים: דקה 0:45-2:48, דקה 16:00 עד הסוף.


2. עיבוד
פתחו ביישור קו להבנת הקטע הנצפה: מהי הדילמה המוצגת בו? מהן התחושות והעמדות של כל
אחד מהצדדים בסיטואציה (ההורים, הבן, אשתו)?
הציגו לכיתה את הציטוטים הבאים מתוך הפרק והיעזרו בהם כדי לערוך עיבוד קצר. אפשר לשאול:
עם איזה מהציטוטים אתם מזדהים, אילו מהמשפטים מוכרים לכם מסיטואציות שחוויתם בעצמכם?
"מתוך כבוד אליכם, אני שמה אותם (את העגילים)... העיקר זה החומר, העיקר זה הכוונה בדבר הזה".
"יותר משהמשפחה שמרה על השרשרת, השרשרת שמרה על המשפחה".
"זה הדבר שהולך לשמור עלייך בכל צד שתעשי… זה מדור לדור הציל נפשות… יש לה עוצמות שאי אפשר לתאר".


3. דיון על השבת
"אמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, אני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף י', עמוד ב).
במדרש זה מוצגת השבת כמתנה.

  • - חישבו במה דומה השבת למתנה ובמה אינה דומה למתנה?

- האם גם אתם חווים את השבת כ"מתנה"? באילו מובנים כן, ובאילו מובנים לא?

  • - אם אנו מתייחסים לשבת כמתנה, האם אנחנו חייבים לקבל אותה? האם אפשר להחזיר אותה? להחליף אותה? לשנות אותה? (כפי שהתרחש עם השרשרת בפרק מהסדרה ״בלתי הפיך״)

״אפשר לומר בלי שום הַפְרָזָה (=הגזמה), כי יותר משישראל שמרו את השבת - שמרה השבת אותם״ (השבת והציונות, אחד העם). האם אתם מסכימים עם אמירה זו? אם כן – כיצד, לדעתכם ולאור דברי אחד העם, שמרה השבת על העם?  

  • - האם אפשר לשנות את המתנה שקבלנו? מתי השינוי הוא לגיטימי, ומתי השינוי פסול (אם בכלל)?

- מה הערך בשינוי? ממה יש לחשוש אם כל מנהגי השבת יישארו בדיוק כפי שהיו במשך דורות רבים? ממה יש לחשוש אם נערוך במנהגי השבת שינויים ונתאים אותם לתנאי חיינו
המשתנים כל הזמן?

- כיצד הייתם רוצים שהשבת שלכם תראה: איזה מסורות הייתם רוצים לשמר או לאמץ, ואילו חידושים הייתם רוצים להוסיף או לשנות?

שם הארגון: 
מיתרים
Media: 

הארגונים שלנו