כנס אלול | פנים

כנס אלול

תאריך: 
ה, ספטמבר 13, 2018
שעות: 
17:00-22:30
אלול

כנס אלול 2018 בירוחם

השנה יעסוק הכנס באחריות קהילתית המעבר מחיים ששואפים רק "לנהל את הקונפליקט" לחיים ביחד, לחיים משותפים, השיח בכנס מתבסס על אמונה שלמסורות יש תפקיד חשוב בקידום השלום.  כאשר זהות חוברת לפיוס מתאפשרת יצירה של ייעוד משותף.

בכנס "בין סולחה לסליחה 2018" נבחן מהי אחריות קהילתית המושתתת על דיאלוג והקשבה, אמון וחיפוש מתמיד של אינטרס משותף.
 

Location: 
Address: 
מתנ״ס ירוחם, צבי בורנשטיין 918
ירוחם
ישראל

הארגונים שלנו

</