חירות, שוויון ואחווה במהפכה הציונית | פנים

חירות, שוויון ואחווה במהפכה הציונית

תאריך: 
ב, אוקטובר 22, 2018
שעות: 
17:00

ערב עיון לכבוד ספרה של פרופ' בת־שבע מרגלית שטרן "מהפכנית: עדה פישמן־מימון, סיפור חיים" בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות ויד יצחק בן־צבי

17:00 / ברכות
יעקב יניב, מנכ”ל יד יצחק בן־צבי

17:05 / מושב ראשון
יו”ר: פרופ’ דורון בר, מכון שכטר למדעי היהדות
פרופ’ ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית | שווי זכויות, הן כיחידים והן כלאום – מנחם בגין שנמחק, בן־גוריון שהושכח
פרופ’ מרגלית שילה, אוניברסיטת בר־אילן | אחווה ושליחות לאומית – על פעילות הנשים ה’פרופסיונאליות’ בקרב קבוצות שוליים ביישוב היהודי בתקופת המנדט
ד”ר עינת רמון, מכון שכטר למדעי היהדות | לבירור מורכבות המושגים שוויון, צדק וחירות – בהגותו היהודית של א. ד. גורדון

18:35 / מושב שני
יו”ר: ד”ר אמנון רמון, סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי
פרופ’ מאיר חזן, אוניברסיטת תל אביב | ציונות של שלום וביטחון – גרסת ‘הפועל הצעיר’
פרופ’ לילך רוזנברג־פרידמן, אוניברסיטת בר־אילן | עולמות מתנגשים – שוויון, אחווה וזהות יהודית בעולמן של לא־יהודיות בישראל בשנות החמישים
פרופ’ בת־שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר למדעי היהדות | לא אישה סנטימנטלית – מאבקה של עדה פישמן מימון לשוויון ולאחווה

בערב ההשקה יימכר הספר במחיר השקה

Location: 
Address: 
יד יצחק בן־צבי
אבן גבירול 14
ירושלים
ישראל

הארגונים שלנו