כנס מכון הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית ע"ש דוד הרטמן | פנים

כנס מכון הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית ע"ש דוד הרטמן

תאריך: 
ה, פברואר 6, 2020
שעות: 
17:00-20:30

האם אפשר לעצב הלכה עבור החברה הישראלית? האם ניתן לחלץ את מושג ההלכה מן הפולמוס הדתי-חילוני המקוטב ולהפכה למערכת של אורחות חיים המקובלים על רוב הציבור?
חיים נחמן ביאליק, במאמרו 'הלכה ואגדה', טען שתרבות לאומית לא יכולה להתקיים רק מרעיונות (אגדה), עליה לגבש גם אורחות חיים (הלכה). האם וכיצד ניתן לממש את חזונו של ביאליק היום?
כנס מכון הרטמן יעסוק בשאלות אלו ואחרות.

18:30-17:00 שיחה ממתינה: האם יש לנו שפה יהודית משותפת?
דברים לזכרו של הרב פרופ' דוד הרטמן במלאת שבע שנים לפטירתו בהשתתפות
הרב ד"ר דניאל הרטמן
ד"ר רונית עיר-שי
פרופ' ישי רוזן-צבי
רגב בן-דוד

20:30-19:00 על דעת המקום: לקראת הלכה ישראלית
רב-שיח בהשתתפות
הרב ד"ר דניאל הרטמן
הרבה תמר אלעד אפלבום
הרב והסופר דב אלבוים

מחיר: 
ללא עלות
Location: 
Address: 
גדליהו אלון 11
ירושלים
ישראל

הארגונים שלנו