להיות בת, להיות בן | פנים

להיות בת, להיות בן

שוויון בין המינים בבתי-ספר יסודיים

עקרון השיוויון בין המינים נחרת על דגלה של החברה הישראלית מיום היווסדה, והוא מהווה את התשתית המוסרית והערכית למרקם החיים החברתיים בארץ. בתוכנית זאת נלמד סיפורים, שירים ומדרשים המעלים שאלות של מגדר: תפקידי בנות ובנים, יחסים בין בנות ובנים, זהות של בת, זהות של בן, משפחה, מעגל השווים.

הארגונים שלנו