מיתרים | פנים

מיתרים

מיתרים היא רשת חינוך יהודי משלב, מיסודו של הרב מיכאל מלכיאור, בה מתחנכים בעלי זהויות יהודיות שונות בצוותא, ובה מתקיים חינוך יהודי המבוסס על המורשת היהודית כנדבך מרכזי בתפיסת העולם החינוכית.

מיתרים מפעילה מערכת חינוך משלבת בה לומדים בצוותא ילדים ממשפחות דתיות, חילוניות ומכל קשת אורחות החיים היהודיים. הארגון מאגד כיום  55 בתי ספר, גנים ובתי מדרש ברחבי הארץ שבהם דתיים וחילונים לומדים יחדיו וחולקים את העושר התרבותי של שני העולמות. אנו מחנכים בגישה לא כפייתית, המאפשרת ריבוי פרשנויות וביטויים למורשת היהודית.

 

 

הארגונים שלנו