תל"י | פנים

תל"י

קרן תל"י מייחסת חשיבות רבה לפיתוח ההון האנושי בביה"ס ובגנים ומשקיעה משאבים רבים בהעצמת הצוות החינוכי בהדרכה, השתלמויות ולמידה אקדמית.  אנו מבקשים להביא בפניכם מספר כללים והנחיות בנושא השתלמויות צוותי המורים בבתי הספר, אשר יבטיחו שמשאב יקר זה ינוצל כראוי וישיג את המטרות לשמן הוא נועד. נושאי ההשתלמות:  להלן פירוט  נושאי ההשתלמות לבחירה. הנושאים מחולקים לנושאי בסיס ולנושאי העשרה. ניתן לבחור נושאי העשרה רק אם הצוות השתלם בעבר בנושאי בסיס.  אנו גמישים גם לשילובים בין נושאים שונים אחת. לפניכם מספר הצעות לנושאים לסדרת הרצאות או לימי עיון מרוכזים. (כאמור ניתן להרכיב את היום מכמה מהנושאים המוצעים סביב ציר מארגן אחר).

הארגונים שלנו