ראש השנה | פנים

ראש השנה

"שנה הלכה, שנה באה, אני כפי ארימה! שנה טובה לך אבא, שנה טובה לך אמא"... ראש השנה העברי נחגג ביומיים הראשונים של חודש תשרי. בתנ"ך נקרא יום זה "יום תרועה". לפי המסורת, ביום זה יושב האל למשפט שנמשך עד אחרי יום הכיפורים, ובו הוא דן את האדם ואת העולם על השנה שעברה, וגוזר את דינו של כל אחד לשנה הבאה. על כן נהוג להרבות בסליחות בין אדם לרעהו, בחשבון נפש ווידוי על החטאים, וכן בתפילות לשנה טובה, שנת חיים, ברכה ושלום. בראש השנה תוקעים בשופר כדי להזכיר לאל את זכויותיו של אברהם שעקד את יצחק על מזבח האמונה (והוחלף באיל שממנו עשוי השופר), וכדי לעורר את הקהל לחזור בתשובה. בחג זה נוהגים לאכול מאכלים המסמלים ברכות לשנה החדשה: תפוח בדבש לשנה מתוקה, גרעיני רימון לריבוי זכויות ומעשים טובים, ועוד. ראש השנה הוא הזדמנות לסיכום השנה ולחשבון נפש אישי, חברתי וציבורי. נוהגים לשלוח זה לזה איחולי שנה טובה, ולציין את החג בארוחות משפחתיות.

אירועים סביב החג

No Results Found for This Selection

הארגונים שלנו