יום הכיפורים | פנים

יום הכיפורים

"ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום. ובו תינשא מלכותך ויכון בחסד כסאך, ותשב עליו באמת"... יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי, חל בי' בתשרי. עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה", ובהם מרבים באמירת סליחות, עריכת חשבון נפש,  שיפור המעשים וריבוי תפילות. ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "הימים הנוראים". על פי המסורת, בראש השנה נקבע גזר דינו של האדם לשנה הבאה, וביום הכיפורים נחתם הדין ומתכפרים עוונות חטאיו. על כן מוקדש יום זה כולו להיטהרות גופנית ונפשית - בצום ותענית, הימנעות מתענוגות, תפילה וחשבון נפש ושביתה מכל מלאכה.

בינה

אירועים סביב החג

No Results Found for This Selection

הארגונים שלנו