כיכר העיר - בימה ליהדות ישראלית | פנים

כיכר העיר - בימה ליהדות ישראלית

כיכר העיר - השבת והחיים: חדש! הגיליון השני של כתב העת ראה אור. לחצו להצצה בתוכן העניינים ובמאמרי הפתיחה מאת פרופ' אבי שגיא ומנכ"לית פנים מיכל ברמן:

(חלון ההצצה לא עלה? לחצו כאן לצפיה בגיליון)

׳כיכר העיר: השבת והחיים׳, פנים אגוד ארגוני יהדות ישראלית בשיתוף הוצאת כרמל, מחיר קטלוגי: 69 ש"ח. מחיר באתר פנים: 50 ש"ח. לרכישת הגיליון לחצו כאן

'כיכר העיר' הוא סיפור מסעה של היהדות הישראלית כל פעם למחוזות אחרים. "השבת אינה רק עניינם של שומרי תורה ומצוות; היא אינה רק "אות ברית" בין המאמינים לבין האל, עדות על בריאת העולם; השבת היא "ברית" בין היהודי שבהווה לבין עברו. היא עדות על היצירה המתחדשת והמתמשכת של המסורת. שכן היא יסוד מוסד של המורשת היהודית, ולפיכך נוגעת לכל מי שנפשו קשורה במורשת התרבותית שלו" (מתוך דברי הפתיחה של פרופ' אבי שגיא, עורך כיכר העיר)

'כיכר העיר' בגיליונו השני מוקדש לדיון בשאלת השבת ומשמעותה בחיינו כאן ועתה. מאמרי ההגות, היצירה והמחשבה הכלולים בו משקפים זוויות שונות של התבוננות ועשייה סביב מוסד השבת בישראל. בגיליון הצעות לריטואלים מתחדשים, עם דגש קהילתי ועם חיבור לחיים הישראליים המודרניים; מודלים להסכמות רחבות בין מגזרים שונים החולקים מרחב עירוני משותף - דתיים, חילוניים, וכן מיעוטים לא יהודיים במדינת ישראל סביב השבת; ניתוחים הגותיים של היסודות הרעיוניים והערכיים העומדים בבסיס השבת, במטרה לעמוד על הרלוונטיות שלה לחיים בישראל של שנת 2018. עוד הגיליון: על תרבות הצריכה, על הלכות השבת, השבת בקבלה, ועוד. לצד המאמרים גם שירה ישראלית-יהודית מקורית מפרי עטם של משוררי "משיב הרוח".

 

בימה ליהדות ישראלית: על 'כיכר העיר'

'כיכר העיר' הוא סיפור מסעה של היהדות הישראלית, כל פעם למחוזות אחרים. 

הציונות הצליחה להקים ולבנות מדינה אולם להישג יוצא דופן זה היו מחירים. אחד הגדולים והקשים שבהם היה כישלון תפיסת היהודי החדש. המהפכה הציונית גרמה לניתוק של רבים ממורשתם, מההיסטוריה שלהם וממשפחתם. כתוצאה מכך נדחקו לשוליים נדבכי תרבות יהודית עשירים ורבים.

לאחר מלחמת ששת הימים (שיח לוחמים), מלחמת יום הכיפורים וכתוצר של תהליכים נוספים (חוק השבות, עליית שנות ה-90 של יהודי ברית המועצות לשעבר ועוד) החלה החברה הישראלית לעסוק ביתר שאת בשאלות של זהות ישראלית-יהודית ובצורך לגשר בין הווה עתיר שאלות לבין עבר שבמרכיביו אפשרויות לתשובות. עיסוק זה צבר תאוצה לאחר רצח רבין ובעשרים וחמש השנים האחרונות במקומות שונים ועל ידי פרטים וארגונים מגוונים; שיאו בהיווצרותן של מסגרות היהדות הישראלית (המכונות גם תנועת ההתחדשות היהודית בישראל).

תופעת היהדות הישראלית מייצגת אי-מוכנות להתקבע בתוך מסגרות מגזריות, מגדריות ודתיות קיימות, רצון וצורך לפרוץ אותן, להנגיש מקורות ותרבות יהודית. היא גם מייצגת את הצורך לייצר מרחב ציבורי, מקומי ופרטי ליהדות השייכת לכולם. יהדות עכשווית ורלוונטית הנשענת על ערכי הדמוקרטיה המערבית.

כתב העת ׳כיכר העיר׳ מהווה במה לשיח שצמח במסגרות היהדות הישראלית, וממשיך להכות שורש בבתי המדרש הפלורליסטיים וביתר המוסדות החינוכיים והחברתיים, העמלים על שיח מורכב היונק מן המורשת ונטוע בשאלות ההווה. 

כתב העת רואה אור אחת לשנה כגיליון נושא, במתכונת ספר ואסופת כותבים. הגיליון הראשון עסק בטקסי חיים יהודיים-ישראליים, וראה אור בהוצאת רכז מפעלים חינוכיים. הגיליון השני עסק בשבת, וראה אור בהוצאת כרמל.

 

'כיכר העיר' מוקדש לזכרו של מיכאל בהט ז"ל חבר קיבוץ כפר בלום, מחלוצי ההתחדשות היהודית בחינוך, הגות ומעשה. לכל גיליונות ׳כיכר העיר׳ לחצו כאן

הארגונים שלנו