בית ישראל | פנים

בית ישראל

 - קיבוץ עירוני משימתי השוכן במתחם הדיור הציבורי בשכונת גילה בירושלים. חברי הקיבוץ, בעלי מגוון זהויות יהודיות, חברו יחד לפני 22 שנה ויצרו קהילה שיתופית היונקת ממקורות הרוח היהודיים ומתמודדת עם בעיות השעה הבוערות בחברה הישראלית. בבית המדרש של בית ישראל מתכנסות חבורות צעירים מכל גוני הקשת הישראלית ללימוד אישי וקבוצתי המכוון לצמיחה אישית, להתחדשות יהודית ולשינוי חברתי.

הארגונים שלנו