החברה למתנ"סים - המחלקה לזהויות בקהילה | פנים

החברה למתנ"סים - המחלקה לזהויות בקהילה

 - המחלקה לזהות יהודית פועלת לעיצוב קהילה דרך תחומי הזהות וההתחדשות היהודית: מעגל השנה העברי, בתי מדרש קהילתיים, קבלות שבת בקהילה, שולחנות שבת במשפחה ובקהילה, הכשרת צוותי מתנ"סים, מנהלים ותושבים בתחומי הזהות וההתחדשות היהודית הישראלית. בין השאר היא מפעילה את התכניות 'עמיות' - קורס גוונים למנהיגות צעירה בקהילה, 'זהויות' - הכרת קבוצות זהות שונות בקהילה, 'תכנית בי"ת' - בתי יוצר קהילתיים.

הארגונים שלנו