השגחה פרטית | פנים

השגחה פרטית

 - מטרת הארגון להוביל פעילות חינוכית ופרויקטים ציבוריים וחברתיים לקידום יהדות פלורליסטית בישראל.
במסגרת קידום הפלורליזם תפעל העמותה לחינוך הציבור ולהצעת שירותי דת אלטרנטיביים ובכלל זה בתחומי הרבנות, הכשרות, טקסי מעגל החיים ושאר שירותי דת.

הארגונים שלנו