התנועה המסורתית | פנים

התנועה המסורתית

 - חזונה של התנועה המסורתית בישראל הוא לפתח ולקיים בארץ תנועה של יהדות מסורתית המושתתת על עקרונות היסוד של תורה, מצוות, ציונות, סובלנות ופלורליזם. התנועה פועלת במישור הקהילתי, במישור החינוכי ובמישור הציבורי, ומציעה פתרונות הלכתיים, פלורליסטיים ושוויוניים למרכיביו השונים של מעגל החיים היהודי. התנועה מונה מעל שבעים חבורות ומניינים ברחבי הארץ.

הארגונים שלנו