מארג | פנים

מארג

ארגון 'מארג מורשה' פועל לקידום יהדות שבמרכזה עומדים ערכים חברתיים ולקידום המצוינות בחינוך היהודי, תוך מתן דגש על הזיקה שבין זהות אישית ואחריות ומודעות חברתית. התכנית פועלת להעצמת בתי הספר כקהילה של ערבות, לפיתוח אזרחות פעילה ולחיזוק הקשר שבין התלמיד לבית הספר.

הארגונים שלנו