ממזרח שמש | פנים

ממזרח שמש

 - הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח. בית המדרש יוזם מוקדי לימוד ועשייה של צעירים וסטודנטים ומפתח מנהיגות קהילתית, בעיקר בפריפריה הגאוגרפית החברתית של מדינת ישראל. בקבוצות הלימוד לומדים מקורות יהודיים שמחוללים צמיחה אישית בתהליך קבוצתי, ומניעים לעשייה קהילתית חברתית.

הארגונים שלנו