מרק״ם | פנים

מרק״ם

'מרקם' הוא מיזם שנועד להעצים קהילות מעורבות ולהקים קהילות חדשות של דתיים וחילונים המבקשים לחיות יחדיו ולייצר אורח חיים יהודי משמעותי משותף.  

הארגונים שלנו