ניצנים | פנים

ניצנים

 - התכנית מבקשת לטפח ולחזק את ההיבט היהודי-ישראלי ברשויות המקומיות בארץ, ולסייע בהצמחה ובפיתוח של קבוצות וקהילות בעלות מחויבות עמוקה לתרבות היהודית-ישראלית, על כלל גווניה וערכיה. 

הארגונים שלנו