עתיד במדבר | פנים

עתיד במדבר

 - עמותה הפועלת בירוחם ובנגב במטרה ליצור חיבורים בין האדם לעצמו, בין אדם לרעהו, בין אדם למורשתו ובין אדם לסביבתו. 'עתיד במדבר' מבקשת לבנות גשרים מעל הפערים בחברה הישראלית ולטפח היכרות וכבוד הדדי סביב מכנה משותף של תרבות יהודית וישראלית, בגישה פתוחה ושוויונית.

הארגונים שלנו