זית | פנים

זית

המרכז לזהות יהודית תרבותית בעמק חפר עוסק בהבניה קהילתית של הוויית חיים יהודית ביישובי המועצה, בהטמעת התרבות היהודית-ישראלית ובהפיכת השיח היהודי תרבותי לחלק מחיי היומיום. המרכז פועל בקרב כל מגוון האוכלוסיות והגילאים בכל יישובי המועצה האזורית (41 יישובים).

הארגונים שלנו