"לבחור מחדש" | פנים

"לבחור מחדש"

מהי דמוקרטיה ישראלית והאם יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית?

מושגי יסוד, ערכים ודילמות העומדים בבסיס הדמוקרטיה:

* שכונת חיים – איך קובעים נורמות בחברה דמוקרטית? התנסות בחברה המושתתת על הנורמות האלה.

* עצמאות בקולאז' ישראלי – לימוד את מגילת העצמאות והתכנים העומדים בבסיסה.

* הוראות הפעלה (בגב האריזה) – איך מתנהלת המדינה (כנסת, ממשלה, נשיאות, בג"ץ וכיו"ב)? מה תפקידנו כחברה אזרחית במדינת ישראל?

* בין חירות לסובלנות – מהם הערכים האלה במשפחה, בבית הספר ובמדינה? האם הם תמיד סותרים? איך חיים עם שניהם?

* לבחור מחדש – דמוקרטיה – תהליך של בחירה מחדש, בדמוקרטיה...

הארגונים שלנו