פלוריליזם בחינוך המשלב: התפילה ומקבילותיה - מאת מיכל ברמן | פנים

פלוריליזם בחינוך המשלב: התפילה ומקבילותיה - מאת מיכל ברמן

Date: 
Tuesday, November 29, 2016 to Wednesday, November 29, 2017
Author: 
מיכל ברמן בהנחיית ד"ר אלכס פומסון
Organisation: 
פנים איגוד ארגוני יהדות ישראלית
המחברת: מיכל ברמן, העבודה נכתבה בהנחיית ד"ר אלכס פומסון

More article

הארגונים שלנו