חדוות הגילוי של אמריקה / ראובן נמדר | פנים

חדוות הגילוי של אמריקה / ראובן נמדר

תאריך: 
ב, מאי 29, 2017 עד ג, מאי 29, 2018
מאת: 
ראובן נמדר
ניו יורק

"לפני שבע-עשרה שנה בדיוק התחילה ההרפתקה האמריקנית הגדולה שלי, ששינתה ללא הכר את מהלך חיי ואת הדרך שבה אני תופס את עצמי ואת יהדותי. חדוות הגילוי של אמריקה הגדולה והמסעירה הייתה כרוכה גם בגילוי ההוויה התרבותית הצבעונית והמורכבת של יהדות אמריקה – הוויה שעליה אנחנו, היהודים הישראלים, יודעים מעט מאוד. הסיבות לבורות שלנו, הישראלים, לגבי הקהילה היהודית הגדולה, החזקה והעשירה ביותר בעולם, מלמדת הרבה עלינו כחברה וכתרבות". מסה מאת הסופר ראובן נמדר  

כתבות נוספות

הארגונים שלנו