תכנית עמיתי עלמא - בית לתרבות עברית | פנים

תכנית עמיתי עלמא - בית לתרבות עברית

תכנית הלימודים בעלמא, אשר מחברת בין שפת בית המדרש, האקדמיה וסדנת האמן, מעניקה למשתתפים בה חוויה ייחודית, מרחיבת אופקים ומשנה תפיסות עולם. בעלמא חוקרים את התרבות העברית, לומדים לעומק את מורשתה ונוטלים חלק בעיצובה.

מרכז
03-5663031
תוכנית בחינם
תאריך פתיחה: 
30.10.2016
קהל יעד: 
25-34
מנחה: 
ד"ר תומר פרסיקו - מנהל אקדמי
עלות: 
0
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
עלמא: בית לתרבות עברית

הארגונים שלנו