בין מים למים - בית מדרש נשי שעוסק במים כרעיון וכממשות במבט תרפויטי וחסידי | פנים

בין מים למים - בית מדרש נשי שעוסק במים כרעיון וכממשות במבט תרפויטי וחסידי

בית מדרש נשי שעוסק במים כרעיון וכממשות במבט תרפויטי וחסידי. תפקידם של המים במסורת היהודית, במקרא, במדרש ובחסידות; הקשר של נשים ונשיות למים; והתנסות הידרותרפית חווייתית בבריכה.

מבט מחודש (ורטוב) על המקורות, על הגוף ועל הנפש.

דרום
מרכז
08-8608330
תוכנית לנשים
תאריך פתיחה: 
01.11.2016
קהל יעד: 
כל הגילאים
מנחה: 
רננה אייזנברג
עלות: 
1000 ש״ח
מוכר לגמול: 
מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
מרכז יעקב הרצוג

הארגונים שלנו