דייט תלמודי | פנים

דייט תלמודי

זוהי הזמנה לפגישה, 'דייט' עם עולמם של חז"ל, עם תפיסות עולם יהודיות ונוכריות, עם מתודות הלימוד של התלמוד, עם סיפורים וסוגיות, עם מונחים ומילים בארמית.

דרך עיסוק בזוגות בתלמוד - אישה ואיש, אב ובנו, חברותא, גוי ויהודי, וכדומה - נכיר את אביי ורבא וחבריהם, את הבבלי והירושלמי, את המפרשים והחוקרים, את ההלכה והאגדה ואת המבנה המיוחד של הסוגיה התלמודית.

דרום
ירושלים
מרכז
08-8608330
תאריך פתיחה: 
11.11.2016
קהל יעד: 
כל הגילאים
מנחה: 
ד"ר גילה וכמן, ד"ר יואל קרצ'מר-רזיאל, הרב אליעאי עופרן
עלות: 
500 ש"ח
מוכר לגמול: 
מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
מרכז יעקב הרצוג

הארגונים שלנו