מְחַלְנִים תנ"ך ל 929 חלונות של אגדה ושירה | פנים

מְחַלְנִים תנ"ך ל 929 חלונות של אגדה ושירה

 

החורבן השלישי מיום שחרב בית ראשון, החלו להתנבא על בניין בית שני, ועוד לפני שנבנה היו שהתנבאו על חורבנו, ועוד לפני שחרב התנבאו על בניין הבית השלישי. בין אם נבנה הבית השלישי ובין אם לא – רבים הם המתנבאים הן על בניינו והן על חורבנו. נבואות אלו הן צרת רבים שחצי נחמה בצידה. חצי הנחמה כמעט כל נביאי החורבן הטוטאלי הם גם נביאי חצי נחמה – נביאי החורבן הראשון כגון ירמיהו ויחזקאל הקדישו מעט פרקי נחמה וליטוף. נביאי החורבן השני והשלישי הם נביאי שלוש הבריתות החדשות – הנוצרית, היהודית (תלמוד ומדרשים) והמוסלמית (קוראן). הם מבטיחים הרבה יותר נחמה וליטוף משהבטיחו נביאי החורבן הראשון. אך למתנגדיהם הם מבטיחים יסורים אינסופיים בגיהנום האינסופי. החצי המנשה נביאי שלושת החורבנים הם זכרים בעלי זכרון אובססיבי התובעים "זכור" מוחלט בשמו של אל הזכרון הזכרי המזדכר. בחלקו הראשון של כל אחד מפגש נתוודע אל נבואותיהם. נקרא את ספרי ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, וישעיהו השני מתוך הברית הישנה. וכן קטעים נבחרים מתוך שלוש הבריתות החדשות -הנוצרית (הבשורות, חזון יוחנן ועוד) היהודית (תלמוד, מדרש, קבלה ועוד), והמוסלמית (קוראן). חלקו השני של כל מפגש יוקדש להכרת "חצי המנשה" השוכן בנו לצידו של ה"חצי המזכיר". נלמד כיצד לנשות ככל האפשר את אלוהי החורבן הזוכר והזועם שבתוכנו כדי להפוך אותו להרבה יותר נשי.

מרכז
052-6326310
תאריך פתיחה: 
06.11.2016
קהל יעד: 
כל הגילאים
מנחה: 
ארי אלון
עלות: 
2,200 ש״ח
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
בינ"ה

הארגונים שלנו