איוב מחפש משמעות / ירמיהו האיש והנביא | פנים

איוב מחפש משמעות / ירמיהו האיש והנביא

 

סמסטר א' – איוב מחפש משמעות קריאה חדשה בפרקי "מענה אלוהים מן הסערה" האמנם אין תשובה לשאלת "מענה אלוהים מן הסערה"? האם אכן נסתרות דרכי האל, וקצרה בינת אנוש? או שמא איוב התם והישר הוא נמען להתערבות בין אלוהים והשטן? העיון בקורס יכוון למצוא בפרקים אלה אכן תשובות הן ברובד התיאולוגי והמוסרי וכן בעיצוב חדש של מיקומו של האדם בתוך העולם והן בהבנה חדשה של מקומו כלפי האל . באמצעות קריאה צמודה נצא למסע מאתגר בביוגרפיה האלוהית מן המפגש עם השטן בשמים (בהתחלה) אל התגלותו למפגש עם האדם (בסיום),

סמסטר ב' – ירמיהו האיש והנביא "אין ספק שהנביא הגדול ביותר שקם לנו בימי המלוכה, לפני חורבן ירושלים, וגם האומלל והשנוא ביותר, ועז הרוח ביותר, היה ירמיהו..." (ד' בן גוריון). ירמיהו של בן גוריון חרג מן האתוס הציוני ומנהיגיו שבמקרה הטוב התעלמו ממנו כי ראו בו נביא חורבן ואיש הקינות של החורבן והגלות, או שלחלופין ראו בו בוגד "איש רך, בעל נפש נכנעת". ירמיהו, האיש מבקש לברוח מן הקול הקורא כיונה, דבק באהבה בנישואי ברית הנעורים כהושע, וקורא תיגר על אלוהיו בתביעה למשפט כאיוב. ירמיהו הנביא חווה את אחת התקופות הסוערות בתולדות ישראל ומאתגר את בני דורו באופן מאד שנוי במחלוקת, עד היום.

מרכז
052-6326310
תאריך פתיחה: 
08.11.2016
קהל יעד: 
כל הגילאים
מנחה: 
ד"ר שוש שפירא
עלות: 
1,480 ש״ח
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
בינ"ה

הארגונים שלנו