פדרציית ניו יורק - UJA Federation of New York | פנים

פדרציית ניו יורק - UJA Federation of New York

פדרציית ניו יורק תומכת משמעותית במגוון קהילות יהודיות ברחבי העולם, מתוך מחויבות עמוקה לערכים יהודיים וסיוע לנזקקים. באמצעות תרומתה ועשייתה, הפדרציה מעודדת ומאפשרת קיום אורח חיים יהודי ומחזקת קהילות יהודיות בכל רחבי העולם. מאז הקמת ארגון פנים, תמכה פדרציית ניו יורק בארגון והיווה אבן יסוד לצמיחת תחום היהדות הישראלית בעשרים השנים האחרונות.

הארגונים שלנו