אצלנו - עינדנא | פנים

אצלנו - עינדנא

תכנית המפגשים מאפשרת לתלמידים המשתתפים להקדיש זמן להיכרות וללמידה על המסורות והמנהגים שלנו, לשוחח על הדומה ועל השונה בינינו, ללמוד על מנהיגות נוער ולבחון אפשרויות ליוזמות משותפות של תלמידים משני בתי הספר.

הפעילות מתבססת על מפגש של כיתה מבי"ס מן המגזר הערבי או הדרוזי, עם כיתה מן המגזר היהודי הממלכתי. במהלכה יתקיימו סדנאות חוויתיות שיערכו בקבוצות קטנות ויכללו משחקים

אינטראקטיביים, פעילות יצירה, דיונים, לימוד חוויתי מונחה של טקסטים, לימוד עצמאי, שיתוף בחוויות וביצוע משימות קבוצתיות.

תכנית המפגשים "עינדנא" שמה במרכז את בתי-הספר המשתתפים, ובעיקר את התלמידים והמורים המשתתפים בתכנית. עיקרה של התכנית הוא ביצירת פרוייקט משותף, המאפשר לתלמידים ולמורים להכיר זה את זה בדרך של שיתוף פעולה, הפריה הדדית ועשייה משותפת.

דרך העשייה, אנו מאמינים, נוצר מפגש אמיתי, דינמי ובלתי-אמצעי, שמאפשר לתלמידים ולמורים לראות זה בזה שותפים אמיתיים לדרך של דיאלוג, ולחפש בעצמם את הדרכים להמשיך בו.

התכנית מורכבת ממפגשי חדר מורים, מפגשי תלמידים (כיתה פוגשת כיתה) ופרוייקט קהילתי שיוזמים ומבצעים התלמידים עצמם.

הארגונים שלנו