בן אדם אחי אתה | פנים

בן אדם אחי אתה

סמינר שכבתי בנושא יהודים וערבים בישראל הכולל סיור בגליל

 

המפגש בין החברה היהודית בישראל לבין המיעוט הערבי שבה הופך בשנים האחרונות לטעון יותר ויותר. גילויים של אלימות וגזענות, יחד עם התעצמותה של מנהיגות קיצונית בשתי קבוצות אלו, מעמידים בסימן שאלה את יכולתם של יהודים וערבים בארץ ישראל לחיות יחד בשותפות ובשוויון.

דרך ניתוח וביקורת של הגזענות על כל צורותיה, נדרוש מהתלמידים להפוך את מדינת ישראל למקום בו כל אדם זוכה לכבוד ולהבנה. במרכזו של הסמינר עומד מפגש פנים אל פנים עם איש חינוך ערבי אשר יחשוף את התלמידים לקשיים ולדילמות הניצבים בפני ערביי ישראל כיום.

טלפון: 
04-6787807

הארגונים שלנו